معنی و ترجمه کلمه mobilization base به فارسی mobilization base یعنی چه

mobilization base


مبناى بسيج
علوم نظامى : حداقل منابع لازم براى بسيج نيروها پايگاه بسيج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها