معنی و ترجمه کلمه mobocracy به فارسی mobocracy یعنی چه

mobocracy


حکومت رجاله ها،حکومت اجامر واوباش ،غوغا سالارى
قانون ـ فقه : حکومت عوام الناس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها