معنی و ترجمه کلمه moderate speed به فارسی moderate speed یعنی چه

moderate speed


سرعت متوسط
علوم نظامى : سرعت متعادل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها