معنی و ترجمه کلمه moderate به فارسی moderate یعنی چه

moderate


ماده معتدل کننده ،متوسط،معتدل ،ملايم ،ارام ،ميانه رو،مناسب ،محدود،اداره کردن ،تعديل کردن
علوم مهندسى : تاخير دهنده
روانشناسى : معتدل
بازرگانى : ميانه رو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها