معنی و ترجمه کلمه modest به فارسی modest یعنی چه

modest


باحيا،افتاده ،فروتن ،معتدل ،نسبتا کم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها