معنی و ترجمه کلمه modification به فارسی modification یعنی چه

modification


بهتر کردن مدل ،تعويض مدل ،تغيير شکل دادن ،بهبود بخشيدن ،تغيير وتبديل ،تعديل ،پيرايش ،اصلاح
علوم مهندسى : تعديل
قانون ـ فقه : تصرف در معنى
شيمى : تغيير شکل بلورى
روانشناسى : تغيير
زيست شناسى : بهسازىبازرگانى : اصلاح
علوم هوايى : اصلاح
علوم نظامى : اصلاح مدل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده