معنی و ترجمه کلمه modified به فارسی modified یعنی چه

modified


اصلاح شده ،تعديل شده
علوم مهندسى : اصلاح شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها