معنی و ترجمه کلمه modifier به فارسی modifier یعنی چه

modifier


تغييردهنده ،اصلاح کننده ،پيراينده ،تعديل کننده
علوم مهندسى : تعديل کننده
روانشناسى : تغيير دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها