معنی و ترجمه کلمه mol به فارسی mol یعنی چه

mol


ملکوا گرم
علوم مهندسى : مول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها