معنی و ترجمه کلمه molar enthalpy of formation به فارسی molar enthalpy of formation یعنی چه

molar enthalpy of formation


شيمى : انتالپى مولى تشکيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها