معنی و ترجمه کلمه molar heat of sublimation به فارسی molar heat of sublimation یعنی چه

molar heat of sublimation


شيمى : گرماى مولى تصعيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها