معنی و ترجمه کلمه molding sand preparation plant به فارسی molding sand preparation plant یعنی چه

molding sand preparation plant


علوم مهندسى : واحد تهيه ماسه قالب گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها