معنی و ترجمه کلمه mole به فارسی mole یعنی چه

mole


symb : mol،موجشکن ،موج شکن ،(ج.ش ).کور موش ،خال سياه ،خال گوشتى
الکترونيک : مولکول گرم
معمارى : اب بند
شيمى : مول
علوم هوايى : مول
علوم نظامى : مول
علوم دريايى : - breakwater،مول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها