معنی و ترجمه کلمه molecular paramagnetism به فارسی molecular paramagnetism یعنی چه

molecular paramagnetism


شيمى : پارامغناطيس مولکولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها