معنی و ترجمه کلمه molecular polarizability به فارسی molecular polarizability یعنی چه

molecular polarizability


شيمى : قطبش پذيرى مولکولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها