معنی و ترجمه کلمه mollusk به فارسی mollusk یعنی چه

mollusk


)mollusc(جانور نرم تن ،حلزون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها