معنی و ترجمه کلمه molt به فارسی molt یعنی چه

molt


پر ريزى ،موريزى ،پوست اندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها