معنی و ترجمه کلمه moment at fixed ends به فارسی moment at fixed ends یعنی چه

moment at fixed ends


معمارى : لنگر سر گيردار تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها