معنی و ترجمه کلمه moment coefficient به فارسی moment coefficient یعنی چه

moment coefficient


علوم هوايى : ضريب گشتاور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها