معنی و ترجمه کلمه moment distribution method به فارسی moment distribution method یعنی چه

moment distribution method


عمران : روش توزيع لنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها