معنی و ترجمه کلمه moment index به فارسی moment index یعنی چه

moment index


علوم هوايى : نماى گشتاور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها