معنی و ترجمه کلمه momentum به فارسی momentum یعنی چه

momentum


اندازه حرکت ،برترى ،دور حرکت ،سرعت حرکت ،شتاب حرکت ،مقدار حرکت ،مقدار جنبش انى ،نيروى حرکت انى
علوم مهندسى : ايمپولز
معمارى : اندازه حرکت
شيمى : اندازه حرکت
نجوم : تکانه
ورزش : اندازه حرکت ،نيروى حرکت ى
علوم هوايى : اندازه حرکت
علوم نظامى : شدت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها