معنی و ترجمه کلمه monarchize به فارسی monarchize یعنی چه

monarchize


پادشاهى کردن ،سلطنت کردن ،تبديل به سلطنت( مستقل ) کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها