معنی و ترجمه کلمه monetarists به فارسی monetarists یعنی چه

monetarists


پول گرايان
بازرگانى : طرفداران مکتب پولى گروهى که معتقدند که سياست پولى در رابطه با ايجاد ثبات اقتصادى و تثبيت اشتغال و درامد نقش موثرترى نسبت به سياست مالى دارد . همچنين اين عده اعتقاد دارند که اقتصاد بخودى خود تثبيت خواهد شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها