معنی و ترجمه کلمه monetary convention به فارسی monetary convention یعنی چه

monetary convention


اتحاد پولى
قانون ـ فقه : اتحاد ارزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها