معنی و ترجمه کلمه money creation به فارسی money creation یعنی چه

money creation


انتشار پول
بازرگانى : ايجاد پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها