معنی و ترجمه کلمه money multiplier به فارسی money multiplier یعنی چه

money multiplier


بازرگانى : ضريب بهم فزاينده پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها