معنی و ترجمه کلمه money به فارسی money یعنی چه

money


پول ،اسکناس ،سکه ،مسکوک ،ثروت
قانون ـ فقه : پول
بازرگانى : پول
ورزش : جايزه نقدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها