معنی و ترجمه کلمه monofil به فارسی monofil یعنی چه

monofil


)monofilament(تاريا رشته واحد تاب نخورده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها