معنی و ترجمه کلمه monograph به فارسی monograph یعنی چه

monograph


تک نگارى ،ويژه نگاشت ،رساله درباره يک موضوع ،امضاء با يک حرف ،تک پژوهش
شيمى : تک نگار
روانشناسى : رساله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها