معنی و ترجمه کلمه monolith به فارسی monolith یعنی چه

monolith


تک سنگ ،بلوک ،يکپارچه ،تکسنگى ،داراى يک سنگ
عمران : ستون يک پارچه
معمارى : مونوليت

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها