معنی و ترجمه کلمه monostylous به فارسی monostylous یعنی چه

monostylous


يک ستونى ،(گ.ش ).داراى يک ساقه تخمدان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها