معنی و ترجمه کلمه montage به فارسی montage یعنی چه

montage


عکسى که از چند قطعه عکس بهم چسبانده تشکيل شده باشد،قطعه ادبى يا موسيقى مرکب از قسمتهاى گوناگون ،تهيه عکس هاى بهم پيوسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها