معنی و ترجمه کلمه mood به فارسی mood یعنی چه

mood


حالت ،حوصله ،حال ،سردماغ ،خلق ،مشرب ،وجه
روانشناسى : وضع روانى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها