معنی و ترجمه کلمه mooring swivel به فارسی mooring swivel یعنی چه

mooring swivel


مدور چهار راه
علوم نظامى : خودگر مهار مين
علوم دريايى : مدور مهار،خودگر مهار مين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها