معنی و ترجمه کلمه mop up به فارسی mop up یعنی چه

mop up


باکهنه پاک کردن ،از وجود دشمن پاک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها