معنی و ترجمه کلمه more or less به فارسی more or less یعنی چه

more or less


کم يا بيش ،کمابيش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها