معنی و ترجمه کلمه more than به فارسی more than یعنی چه

more than


کامپيوتر : بيشتر از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها