معنی و ترجمه کلمه morganatic marriage به فارسی morganatic marriage یعنی چه

morganatic marriage


عروسى يکى از بزرگان بازنى که ازطبقات پست که با شوهرخودهم پايه نميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها