معنی و ترجمه کلمه morphological به فارسی morphological یعنی چه

morphological


روانشناسى : ريخت شناختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها