معنی و ترجمه کلمه mortality rate به فارسی mortality rate یعنی چه

mortality rate


روانشناسى : ميزان مرگ و مير
بازرگانى : نرخ مرگ و مير
علوم نظامى : ميزان مرگ و مير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها