معنی و ترجمه کلمه mortar report به فارسی mortar report یعنی چه

mortar report


علوم نظامى : گزارش تيراندازى خمپاره انداز دشمن گزارش تير خمپاره انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها