معنی و ترجمه کلمه mortgage money به فارسی mortgage money یعنی چه

mortgage money


پول رهنى
بازرگانى : پول قرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها