معنی و ترجمه کلمه mortgage property به فارسی mortgage property یعنی چه

mortgage property


عين مرهونه ،مال مرهون
قانون ـ فقه : مال به رهن گذاشته شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها