معنی و ترجمه کلمه mos به فارسی mos یعنی چه

mos


کامپيوتر : Metallic Oxide Semiconductor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها