معنی و ترجمه کلمه mosaic mountant به فارسی mosaic mountant یعنی چه

mosaic mountant


صفحه تهيه موزاييک
علوم نظامى : تابلويى که عکسهاى موزاييک هوايى به ان وصل مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها