معنی و ترجمه کلمه moses antedates zoroastes به فارسی moses antedates zoroastes یعنی چه

moses antedates zoroastes


موسى ازحيث سال تاريخى پيش از زردتشت بوده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها