معنی و ترجمه کلمه most capacitor به فارسی most capacitor یعنی چه

most capacitor


خازن ماس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها