معنی و ترجمه کلمه motacarpal به فارسی motacarpal یعنی چه

motacarpal


وابسته به مشط دست

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها