معنی و ترجمه کلمه mother (of vinegar) به فارسی mother (of vinegar) یعنی چه

mother (of vinegar)


بچه سرکه ،کپرک ،کپک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها